Det finns olika sätt att stödja Brottsofferjouren i Ängelholm.

Du kan vara enskild medlem eller sponsor från företag, förening eller församling. Vi är tacksamma för alla som vill bidra till att brottsutsatta, vittne eller anhöriga för det stöd de behöver i en utsatt situation.