Bli volontär

Bli aktiv i Brottsofferjouren

Som volontär inom Brottsofferjouren Ängelholm kan du själv välja vilket uppdrag som passar dig bäst. Vi söker årligen nya stödpersoner som efter utbildning ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga till brotttsoffer och brottsutövare. Vill du bli vittnesstöd hänvisar vi dig till jouren i Helsingborg eftersom vi inte har någon egen tingsrätt i våra kommuner. Eller vill du hellre vara en del av vår styrelse eller ha annat uppdrag i jouren? Kontakta oss gärna.