Bli medlem

Medlemskap

Enskilt:  200 kr/år

Familj: 300kr/år

Mindre Företag/ Förening: 700kr/år

Bankgiro 5078-7118.

Uppge ditt namn/företag/ förening , adress och mailadress.

Tidningen Brottsoffer

Som medlem får du tidningen Brottsoffer som utkommer med 4 nr per år. Tidningen tar upp ny forskning inom brottsofferområdet och följer den rättsliga utvecklingen. Här får du veta vad det innebär att vara brottsoffer och hur vi arbetar för att förbättra villkoren för brottsoffer.

Tack för att du stödjer vår verksamhet!